Giáo Dục

Trọn bộ Family and Friends 4 🌷 Unit 8 : I'd like a melon | Tiếng anh lớp 4
TRỌN BỘ 12 BÀI :

FAMILY AND FRIENDS GRADE 4 – SPECIAL EDITION – UNIT 8 : I’D LIKE A MELON | TIẾNG ANH LỚP 4

TRỌN BỘ 12 BÀI :

STARTER – MY FAMILY
UNIT 1 : THEY’RE FROM AUSTRALIA!
UNIT 2 : MY WEEKEND
UNIT 3 : MY THINGS
UNIT 4 : WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!
UNIT 5 : A FUNNY MONKEY!
UNIT 6 : JIM’S DAY
UNIT 7 : PLACES TO GO!
UNIT 8 : I’D LIKE A MELON
UNIT 9 : WHAT’S THE FASTEST ANIMAL IN THE WORLD?
UNIT 10 : IN THE PARK
UNIT 11 : IN THE MUSEUM
UNIT 12 : A CLEVER BABY

❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4:

Family and Friends 3:

Family and Friends 2:

Family and Friends 1:

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/giao-duc/

Giáo Dục
Unit 1 Tiếng Anh lớp 9: A visit from pen pal – Chuyến thăm từ người bạn tâm thư |HỌC247
Giáo Dục
VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 8 NĂM HỌC 2018-2019 – THI TOÁN VIOLYMPIC
Giáo Dục
Hóa học 10 – Ôn tập học kì 2 – Phần 1