Kinh Địa Tạng ( Có Chữ – Trọn Bộ ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

33
61Kinh Địa Tạng ( Có Chữ – Trọn Bộ ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng
——————————————————
Welcome to Buddhist Chanting Buddhism Channel :
( Đăng ký Kênh để theo dõi Video Phật Giáo Mới Nhất )

———————————————————–
Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( Có chữ ) 21 Biến – Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng :

Sám Hối Tam Nghiệp :

Tuyển chọn các bài Kinh Sám hối do TT.Thích Trí Thoát Tụng :

Tổng hợp Kinh Tụng của Thượng Tọa Thích Trí Thoát :

———————————————————–

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/am-nhac/

33 COMMENTS

 1. Kinh Địa Tạng, danh sách phát:

  00:00:00 Bắt đầu, Bài văn phát nguyện

  0:1:27 Quyển Thượng, Phẩm thứ nhất

  0:29:33 Phẩm thứ hai

  0:38:22 Phẩm thứ ba

  0:50:44 Phẩm thứ tư

  1:16:47 Phẩm thứ năm

  1:27:47 Phẩm thứ sáu

  1:52:03 Phẩm thứ bảy

  2:04:53 Phẩm thứ tám

  2:26:30 Phẩm thứ chín

  2:35:45 Quyển Hạ, Phẩm thứ mười

  2:50:02 Phẩm thứ mười một

  2:57:01 Phẩm thứ mười hai

  3:23:15 Phẩm thứ mười ba

  3:37:02 Phẩm hồi hướng

  Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

  Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát

 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

 3. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 4. Nam địa vương địa tạng , xin ngài hãy cứu con con cho đứa bé trong bụng con được khỏe mạnh sinh ra được làm người như bao nhiêu đứa trẻ khác Nam mô a di Đà phật

 5. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 6. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Hãy phù hộ cho con sinh em bé mẹ tròn con vuông,, con xin cảm tạ

 7. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Cầu xin bồ tát phù hộ cho tất cả các mẹ bầu đều sinh được mẹ tròn con vuông! Con vạn lần cảm ơn bồ tát! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!

 8. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô phật
  Nam mô pháp
  Nam mô tăng
  Con sin cúi lậy mười phương chứ phật con cầu xin chư phật cứu vớt hết các thẩy chúng sinh .. con nguyện nghe kinh sám hối và kinh địa tặng tháng 7 này cầu cho cha mẹ muôn..đời an vui… vui…

 9. Nam mô a Di Phật 🙏 🙏🙏 nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏 🙏🙏

 10. vợ chồng con xin đội ơn chư vị các ngài phật pháp nhiệm màu đã ban cho vợ chồng con có con
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

 11. NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
  con xin ngài gia hộ độ trì cho thai nhi của vợ chồng con di chuyển vào trong tử cung làm tổ an toán,phát triển mạnh khỏe,bình an.9 tháng 10 ngày dk sinh ra mạnh khỏe,mẹ tròn con vuông

 12. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here