Học sinh Đồng Tháp đạt Giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" | THDT