Du Lịch

Digital Insanity – Welcome to our world
Digital Insanity – Welcome to our world

Lyrics:

Dreaming in digital
Living in real town
Thinking in binary
Talking in melody

Dreaming in digital
Living in real town
Thinking in binary
Talking in melody

Welcome to our world!
Digital Insanity!
Ring ring, dark side!
Digital Insanity!
Digital Insanity!

Dreaming in digital
Living in real town
Thinking in binary
Talking in melody

Dreaming in digital
Living in real town
Thinking in binary
Talking in melody

Welcome to our world!
Digital Insanity!
Ring ring, dark side!
Digital Insanity!
Digital Insanity!

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/du-lich/

Du Lịch
Halong Bay Tour Guide, Visit Military Cave in Cat Ba Island
Du Lịch
[Phần 1] Khám Phá KHU DU LỊCH SINH THÁI PHÚ AN KHANG tại Thành Phố Bến Tre l Vị Ngọt Quê Hương
Du Lịch
Welcome Song [Kids Song EngLish]