CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TRỰC TUYẾN CHÙA TÂN HẢI. THỨ 7 (5/3 ÂM LỊCH)