Chàng Rể Ma Giới tập 1 (chương 1-50): Trần Duệ, một dân Otaku chính cống