Bài 1.1: Hiển thị mảng đối tượng([{},{}]) ra file index.html(Chuẩn bị)

4
33Name: Henry Cường(0986 357 268)
Skype: hc.funmedia
Website: daotaolaptrinh.com.vn
Gmail and Facebook: henrycuongleader@gmail.com

1. Chuẩn bị.
– Tạo một file index.html và một file app.js và liên kết vào file index.html.
– Download thư viện jQuery và thư viện bootstrap và liên kết vào file index.html.
– Test thử xem các file đã liên kết được chưa và đã hoạt động được chưa.
2. Đầu ra.
Như hình và như trên trình duyệt
3. Đầu vào(Xây dựng các yếu tố đầu vào).
– Xây dựng mảng đối tượng để lưu trữ thông tin về sinh viên như hình [{},{}].
– Xây dựng các đối tượng để chứa tên các cột như hình, mỗi phần tử của cột lại là một đối tượng {{},{}}.
4. Xử lý(Xây dựng các biến trung gian, phương thức để xử lý,…để đạt được kết quả đầu ra dựa vào các yếu tố đầu vào).

Nguồn: https://smartfastkids.com

Xem thêm bài viết khác: https://smartfastkids.com/cong-nghe/

4 COMMENTS

  1. như vậy mà cũng post lên làm gì vậy a ? tiêu đề với nội dung chả có gì liên quan. mất 13p !

  2. Em chả thấy mảng đối tượng và đối tượng là chỗ nào? Hy vọng video tới a sẽ nói rõ hơn vì em chưa hiểu mảng đối tượng và đối tượng là gì

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here