Công Nghệ

AI là một công cụ thay đổi trò chơi cho L’Oréal vì nó khám phá các giao dịch mua trong thời gian thực


AI là một công cụ thay đổi trò chơi cho L’Oréal vì nó khám phá các giao dịch mua trong thời gian thực Robert Beredo, giám đốc kỹ thuật số về công nghệ kỹ thuật số của L’Oréal Canada, nói với CGT rằng khoản đầu tư của...