Học theo nhóm nhỏ trong phòng LAB hiện đại chuẩn EU

Hình thức học nhóm ít thực hành nhiều hoặc 1 kèm 1, tiến bộ siêu tốc, hiệu quả cả về mặt thời gian và chi phí hơn nhiều lần so với lớp đông đại trà.

Giảng viên bản ngữ trình độ tiến sỹ đến từ các trường đại học Hoa Kỳ

Theo chương trình English Teachers Exchange các Tiến Sỹ bản ngữ Hoa Kỳ sang Việt Nam thúc đẩy quá trình học ngoại ngữ để hội nhập và toàn cầu hóa.

Phương pháp học cá thể hóa theo lộ trình riêng cho từng cá nhân

Dựa trên cơ sở nghiên cứu xu hướng học tập, sở thích nhu cầu, mục đích sử dụng tiếng Anh của từng người học. Hội đồng chuyên môn Hoa Kỳ sẽ đưa ra chiến lược học tối ưu nhất.

Thực hành 24/24 bất cứ khi nào muốn thông qua hệ thống Massive Open Online Course

Ngoài giờ học trên lớp, học viên được cấp tài khoản cũng như các tư liệu để tương tác trực tuyến học mọi lúc mọi nơi nhằm duy trì tần suất thực hành cao nhất.